Sambor

Definition

När två personer stadigvarande bor tillsammans under äktenskapsliknande former, anses de som sambor rent juridiskt.

Skillnaden mellan äktenskap och samboförhållande

Om man väljer att inte gifta sig utan att "bara" vara sambor så bör man vara medveten om vissa fundamentala skillnader:

  • Sambor har ingen underhållsskyldighet gentemot varandra.
  • Sambor har inte rätt till arv efter varandra.
  • I ett samboförhållande har bara mamman vårdnaden om gemensamma barn om föräldrarna inte gjort en anmälan till skattemyndigheten om gemensam vårdnad.
  • Vid bodelning i ett samboförhållande skall endast gemensam bostad samt bohag fördelas.

Sambors egendom

Under samboförhållandet råder var och en över sin egendom och svarar för sina skulder. Vad gäller den gemensamma bostaden och därtill hörande bohag så finns särskilda regler för att skydda respektive part. Dessa medför att en sambo inte får sälja, hyra ut, pantsätta eller ge bort den gemensamma bostaden och bohaget utan den andres samtycke.

Samboavtal

I ett samboavtal kan samborna avtala om en annan fördelning av egendomen vid en eventuell bodelning än den som sambolagen föreskriver. Samboavtalet måste vara skriftligt och undertecknat av samborna.

Bodelning vid samboseparation

Sambolagen reglerar i huvudsak hur ni ska dela permanent bostad och bohag vid en eventuell separation. Om bostaden införskaffades för gemensamt bruk får den som mest behöver den behålla bostaden, trots att den andre kanske står på hyreskontraktet eller äger bostaden. Den som får behålla lägenheten behöver bara lösa sin ex-sambo med halva bostadens värde.
Om lägenheten däremot inköptes och betalades av den ena sambon innan de flyttade ihop måste den andre sambon lösa ut sin ex-sambo med hela bostadens värde. Allt det som tillhör bostaden som inköptes gemensamt ska också delas lika. Om man inte vill att sambolagen ska gälla för viss eller all egendom kan man skriva ett samboavtal (Se ovan).


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *