Ordlista

Kvarstad

Kvarstad – Kvarstad är en säkerhetsåtgärd genom vilken en gäldenär eller misstänkt helt eller delvis förlorar sin rätt att förfoga över en viss bestämd del av sin egendom. Vid kvarstad får ägaren inte längre fritt bestämma över egendomen.