Ordlista

Sämjedelning

Sämjedelning – Sämjedelning är detsamma som privat fastighetsbildning, dvs privat delning av jord utan iakttagande av de lagstadgade formkraven för fastighetsbildning. Sämjedelning är ej tillåten enligt JB 1:1, 2 st.

Läs mer om fastighetsrätt här!