Ordlista

Företagshypotek

Företagshypotek – Ett företagshypotek är en säkerhet för fordring i en näringsidkares lösa egendom (maskiner, varulager m.m.). Företagshypoteket uppkommer genom att företagsinteckning registreras varefter näringsidkaren överlämnar ett företagshypoteksbrev till långivaren.