Bodelning

Bodelning


Bodelning
blir aktuellt i tre olika situationer:

  • Bodelning under äktenskapet av ekonomiska skäl utan att makarna skiljer sig.
  • Bodelning när en av makarna avlider.
  • Bodelning vid äktenskapsskillnad.

Bodelning under äktenskapet

Det finns många olika skäl till varför makarna vill genomföra en bodelning i ett harmoniskt äktenskap. Nu när arvs- och gåvoskatten är ett minne blott behöver man inte längre göra bodelning för att undvika eller lindra följderna av dessa skattepålagor.

En anledning kan vara att makarna vill bestämma de inbördes ägarförhållandena så det blir klart vem av dem som äger vad. Ett annat skäl kan vara att man vill utjämna de inbördes egendomsförhållandena. Om ena maken driver näringsverksamhet kan man ”skydda” tillgångar från framtida krav från borgenärer vid en eventuell framtida konkurs. Det kan som du säkert inser finnas en mängd skäl till att bodela under äktenskapet. Olika lösningar med äktenskapsförord gör det möjligt att få till stånd i princip vilka inbördes ägarförhållanden som helst mellan makarna. Det krävs naturligtvis konsensus, dvs att båda makarna vill genomföra en bodelning.

Bodelning vid äktenskapsskillnad

Bodelningen genomförs i tre steg:

  1. Först görs en bouppteckning, dvs en förteckning över makarnas samlade tillgångar och skulder vid tidpunkten för skilsmässoansökans inlämnande.
  2. Därefter görs en andelsberäkning vid vilken tillgångarna och skulderna enligt bouppteckningen värderas. Vanligen värderas tillgångarna till sitt marknadsvärde. Från dessa tillgångar frånräknas skulderna.
  3. Slutligen görs en lottläggning varvid de specifika egendomsobjekten fördelas mellan makarna.

På Juridiska Dokument kan ni enkelt beställa de dokument som ni behöver för att göra en bodelning!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *