Ordlista

Besittningsskydd

Besittningsskydd – Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt att få behålla hyreslägenheten i vissa fall trots att hyresavtalet sagts upp.